Alarmsender TX75P lås personal

Alarmsender TX75P lås personal
Alarmsender TX75P lås personal

Denne varianten av alarmsenderen TX75P, artikkelnr. K2315-ID4M, benyttes av personalet for å kunne åpne beboerdører som har installert e-låsen ID-Lock Smart. Når personalet nærmer seg døren fra utsiden vil døren automatisk låses opp. Innenfra kan døren alltid åpnes. Personalet eller pårørende tildeles rettighet til å åpne en, flere eller alle dører ved hjelp av en alarmsender eller med TES app i mobiltelefonen.

Varenr. K2315-ID4M