Kinnbryter

Kinnbryteren er et hjelpemiddel til brukere med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å sende en alarm ved å trykke på en knapp. Aktivering av alarm skjer med et ultra-lett trykk, f.eks. med kinnet, giktsvekkede fingre eller en annen kroppsdel. Kinnbryteren monteres på en medfølgende svanehals med bordtvinge som kan festes på rullestolen, sengen eller andre egnede plasser slik at den kan nås av brukeren.

Sensoren er kompatibel mot både trygghetsalarm og i våre pasientvarslingssystem.

Kobles mot T-box2 869 (01202802) for å sende signal til trygghetsalarm eller til pasientvarslingssystemet. Denne bestilles i tillegg.

Varenr. 346110064