Sound2Alarm

Sound2Alarm er vår nye stemmesensor som kan sende alarm når det oppdages en lyd på et bestemt nivå - i en spesifisert periode (vanligvis noen få sekunder). Sound2Alarm er ment for tjenestemottakere som ikke kan aktivere alarmer med trykk- eller pustefunksjoner. Ved å bruke stemmen, eller bare lage en lyd, aktiveres en alarm gjennom den innebygde mikrofonen. Følsomhet og lengde på lyd kan enkelt justeres i menyen, og det er og kan dermed tilpasse individuelt.

En ekstern mikrofon kan kobles til for å utvide dekningsområdet, eller for å øke følsomheten til produktet hvis tjenestemottakeren innbyggeren har en veldig lav stemme.

Sound2Alarm har et oppladbart back-up batteri (24 timer), som tar over hvis 230V-forsyningen svikter. Den må alltid kobles til strøm via en adapter og micro-USB-kabel (begge medfølger).

Funksjoner og fordeler

  • Sender alarm ved registrering av lyd
  • Både følsomhet og lengde på lyden kan justeres og kan dermed tilpasses individuelt
  • Tidsintervaller betyr at mikrofonen for eksempel kan slås av om dagen og automatisk kobles til om kvelden og natten
  • 26 × 26 mm fargeskjerm kan slås av hvis det forstyrrer innbyggerne
  • Flere språk i menyen: norsk, dansk, svensk, finsk, engelsk, tysk og spansk

Varenr. 06206801