Trekkesnor med avstilling

Trekkesnor med avstilling er en trådløs alarmsender som enkelt festes i vegg. Ett trekk i den røde snoren sender en alarm til personalet. Alarmen avstilles ved å trykke på knappen på framsiden av boksen. Når en alarm aktiveres blinker lysdioden rødt to ganger, og ved avstilling blinker dioden grønt to ganger. Ved lavt batteri lyser dioden gult.

Ved å montere veggbeslag på ulike steder i værelset eller i boligen kan man enkelt flytte rundt på selve trekkesnoren. Snøret har et springledd som gjør at det brytes av dersom man skulle dra for hardt i det. Alarmen blir sendt, men man unngår å ødelegge teknikken inne i alarmenheten. De to leddene presses sammen igjen for å samle snøret.

Sensoren er kompatibel mot både trygghetsalarm og pasientvarslingssystem.

Varenr. K2229A-EU