Carelock ACE Gate

Carelock ACE Gate er en utvidelse av Carelock ACE løsningen. Gate har ingen «vrilås», men et elektronisk kontaktsett som gjør det mulig å åpne ytterdører eller andre dører med allerede installert åpningsautomatisering (og som ikke krever knappvrider eller nøkkel for å åpne døren). Carelock ACE Gate er montert rundt døråpningselektronikken og er ikke synlig fra utsiden. Døren vil opprettholde sin vanlige dørautomatikk, enten via dørtelefon, kortleser eller brikettsystem. I applikasjonen vil det vises et ekstra ikon under den enkelte tjenestemottaker om det finnes en felles ytterdør.

Carelock ACE Gate har en fleksibel løsning og installasjon. Den kan drives med både ekstern strømforsyning (på 12 eller 24 volt) og intern strømføring via batteri, alternativ med ekstern strømforsyning som standard og med batteridrift som back-up ved strømbrudd. I det sistnevnte tilfellet vil batteriet bli vedlikeholdt regelmessig. Carelock ACE Gate krever elektriske installasjoner og derfor en elektriker for montering og demontering.

Teknisk informasjon:

Kommunikasjon: Bluetooth Low Energy (BLE)
Vekt: 290 g
Mål: 236×46×48mm (L×B×H)
Batteri: Oppladbart / Litium
Batterilevetid: 5 år
Batteriets driftstid: Inntil 2 år (avhengig av tilkobling)
Strømforsyning: 7-9 V DC
Ladetid: 5 timer, alternativt kontinuerlig lading dersom ekstern strømforsyning er tilkoblet

Varenr. 03601905