Carelock MED

Medisinskap er tilrettelagt for omsorgsboliger, sykehjem samt til hjemmeboende brukere og er ideelle for lagring av medisiner. Løsningen er basert på det samme systemet som Carelock ACE låsen hvor medisinskapet åpnes med en Smartphone eller en SmartKey. Hver gang skapdøren åpnes eller låses, registreres hendelsen i det underliggende systemet TES med tidspunkt og hvem som har åpnet/låst medisinskapet. Dette gir full sporbarhet.

Den elektroniske låsen til medisinskapet er batteridrevet med samme type batterier som på Carelock ACE Home.

Det medfølger en fysisk nøkkel til skapet og denne kan fortsatt brukes i tilfeller der dette er ønskelig. Hyllene i skapet kan flyttes og tilpasses til den enkelte bruker.

Medisinskap - dør i bunnen

Mål: 375x375x305 mm (BxHxD)

Varenr. 03601904