Carelock MED halvskap høyre

Medisinskap er tilrettelagt for omsorgsboliger, sykehjem samt til hjemmeboende brukere og er ideelle for lagring av medisiner. Løsningen er basert på det samme systemet som Carelock ACE låsen hvor medisinskapet åpnes med en Smartphone eller en SmartKey. Hver gang skapdøren åpnes eller låses, registreres hendelsen i det underliggende systemet TES med tidspunkt og hvem som har åpnet/låst medisinskapet. Dette gir full sporbarhet.

Den elektroniske låsen til medisinskapet er batteridrevet med samme type batterier som på Carelock ACE Home.

Det medfølger en fysisk nøkkel til skapet og denne kan fortsatt brukes i tilfeller der dette er ønskelig. Hyllene i skapet kan flyttes og tilpasses til den enkelte bruker.

De små skapene kan med fordel settes sammen i et dobbeltskap, der omsorgsgivere kan ha for-skjellige rettigheter til de respektive skapene. Et vanlig scenario i dette tilfellet er at du har reseptbelagte medisiner i det ene skapet og annen medisin i det andre. Alle medisinskap kan enkelt skrues sammen og danne forskjellige kombinasjoner. For å skru skapene sammen anbefaler vi at du bestiller et skruesett fra Tunstall.

Det lille medisinskapet er et halvt skap med henglser til høyre.

Medisinskap - Halvskap høyre
Vekt: Ca. 10,55 kg
Mål: 187×375×305mm (B × H × D)

Varenr. 03601942