Vibby fallalarm Classic

Vibby er en elegant, moderne og teknologisk avansert falldetektor. Detektoren, som bæres enten på håndleddet eller på et anheng rundt halsen, oppdager om en bruker faller ved hjelp av en trykksensor i kombinasjon med en algoritme som måler tap av høyde og hastighet. Vibby vil automatisk sende en alarm, enten til responssenteret eller til personalets app, dersom den registrerer at brukeren har falt. Brukeren kan også manuelt sende en alarm ved å trykke på enhetens topplate. Bekreftelse på at en alarm er sendt blir gitt i form av et LED-lys og vibrasjon. Bruke-ren kan også avbryte en alarm ved å enten reise seg eller dekke til overflaten av sensoren med hånden innen 20 sekunder etter et fall.

Sensoren er kompatibel mot både trygghetsalarmen Lifeline Digital, pasientvarslingssystem (WLR2) og CareAssist.

Varenr. 67605/22