Bevegelsessensor 869

Bevegelsessensoren 869 er en passiv infrarød (PIR) basert sensor som er designet for å oppdage bevegelse i et rom og varsle om dette via radiosignal til et Tunstall trygghetssystem.

Bevegelsessensoren brukes blant annet for å oppdage aktivitet eller når brukeren passerer et uegnet område. Den kan plasseres under pasientens seng, slik at den aktiveres når pasienten forlater sengen. Den kan brukes til å varsle hvis den oppdager aktivitet når det ikke er forventet aktivitet, eller hvis ingen aktivitet blir oppdaget i en periode.

Ved hjelp av en fallsone-funksjon kan sensoren også konfigureres til å detektere fall.

Er kompatibel med trygghetsalarmen Lifeline Digital, Pasientvarslingssystem (WLR2) og CareAssist.

Varenr. 61005/35