Bevegelsessensor TX4

Bevegelsessensoren registrerer bevegelser i avgrenset område. Den brukes ofte når personalet eller hjemmesykepleien ønsker å bli varslet om en tjenestemottaker beveger seg innenfor et bestemt område. Alarmen aktiveres når sensoren registrerer bevegelser.

På ene siden av sensoren finnes en Av/På knapp som gjør det enkelt å deaktivere registrering av bevegelser i bestemte tidsrom. Bevegelsessensoren er kompatibel mot både trygghetsalarm og pasientvarslingssystem. Den leveres med en holder i pleksiglass.

Varenr. 648233TX4