Dørsensor TX4

Dørsensoren sender en alarm til mottakere via trygghetsalarmen eller pasientvarslingssystemet dersom en dør åpnes. Den installeres enkelt uten behov for verktøy.

Døralarmen består av en magnet og en sender. Magneten festes på døra mens senderen festes på dørkarmen. Når døra er stengt skal det være maks 5 mm avstand mellom magnet og sender. Magneten kan plasseres på høyre eller venstre side av senderen. Senderen har en av/på knapp som gjør at man enkelt kan aktivere/deaktivere sensoren. Den har automatisk batterialarm og sender en alarm til systemet ved lavt batterinivå. Personalet kan raskt og enkelt bytte ut batteriene selv.

Sensoren er kompatibel mot både trygghetsalarm og pasientvarslingssystem.

Varenr. 01403804