Epilepsialarm E869

En epilepsialarm kan hjelpe personer som er urolige for å få anfall om natten. Epilepsialarmen består av en sensormatte som legges under madrassen i sengen. Sensoren kobles til en kontrollenhet som henges på veggen, sengegavlen eller plasseres på sengebordet. Sensoren registrerer tonisk-kloniske anfall når brukeren ligger i sengen. Alarmen utløses når sensoren registrerer bevegelser den tolker som et anfall og med varighet iht. forhåndsinnstilt tid. Tiden kan settes til mellom 10 og 20 sekunder.

Epilepsialarmen er kompatibel mot både trygghetsalarm og pasientvarslingssystem.

Varenr. 01419801