Guidelight Extender

GuideLight er et selvstendig system utviklet for å forhindre fallulykker i hjemmet. Det skjer ved at lys tennes automatisk om en bruker forlater sengen på natten. Når lyset leder veien til og fra toalettet slipper brukeren selv tenne lamper eller risikere å bli forvirret i mørket.

GuideLight er veldig fleksibelt og består av en sensor til sengen som trådløst tenner en eller flere LED lamper som kan monteres direkte i stikkontakten. Systemet leveres ferdig konfigurert og klar til bruk.

GuideLight-systemet består av fire enheter:

  • GuideLight Master har et display som viser status og klokkeslett. Den registrerer om brukerens seng er opptatt (vha. sengematten) og styrer alle tilsluttede Extenders.
  • GuideLight Extender brukes i kombinasjon med Master slik at begge tender lys når sengen forlates eller når man trykker på en liten alarmsender.
  • GuideLight Sender gir Master beskjed om sengen er opptatt eller ikke.
  • Sengematten har en sensor som registrerer som en bruker står opp på natten og ikke returnerer innen en bestemt periode. Den kan også registrere om brukeren har vært borte fra sengen i løpet av natten eller ikke står opp på morgenen.

Varenr. K0721