Oversvømmelsessensor

Tunstalls oversvømmelsessensor er en trådløs sensor som gir tidlig varsel om potensielt oversvømmelse i hjemmet.

Sensoren plasseres på gulvet på badet eller andre våtrom. Den kan også f.eks. plasseres under oppvaskbenken i kjøkkenet. Sensoren varsler når den kommer i kontakt med vann og gir et tidlig varsel ved risiko for oversvømmelse.

Oversvømmelsessensor er kompatibel mot både trygghetsalarm og pasientvarslingssystem.

Varenr. 01415801