Sengesensor inkl. T-box2

Sengesensor består av en trykkmatte med sensor og en radiosender (T-Box2) som kan brukes i enten seng eller stol. Sensoren sender automatisk alarm om uventet aktivitet blir oppdaget. Den kan identifisere om en person ikke har lagt seg på et bestemt tidspunkt, eller om brukeren har forlatt sengen sin i løpet av natten og ikke har kommet tilbake i løpet av en satt tidsperiode. Radiosenderen gir automatisk varsel ved lavt batterinivå.

Sensoren er kompatibel mot både trygghetsalarm og pasientvarslingssystem.

Varenr. 01418801