Stolsensor inkl. T-box2

Stolsensoren består av en trykkmatte med sensor og en ekstern alarmsender (T-box2) som kan anvendes i enten seng eller stol, og sender automatisk alarm om uventet aktivitet oppdages. Den kan identifisere om en person ikke har lagt seg på et bestemt tidspunkt, eller om brukeren har forlatt sengen sin i løpet av natten og ikke har kommet tilbake i løpet av en satt tidsperiode. T-box2 sender automatisk varsel ved lavt batterinivå.

Varenr. 01417801