Temperatursensor 869MHz

Temperatursensoren er designet for å sikre en komfortabel temperatur hos brukeren. Det er mulig å innstille terskelverdier for høy og lav temperatur, og temperatursensoren varsler hvis temperaturen er over/under disse verdiene.

Sensoren har et tydelig display (LCD) hvor aktuell temperatur vises og er enkel å konfigurere med hjelp av de fire piltastene. Temperaturavlesningen gjøres hvert minutt og sensoren sender varsel ved lavt batteri.

Varenr. 61005/40