Smart Plug Switch

Dette er en strømbryter som kobles mellom strømuttaket og elektriske enheter som f.eks. lamper for å skape smarte-hjem funksjoner. Funksjonaliteten styres av vårt TASSP-system som kombinerer tidsstyring på ulike sensorer samtidig for å skape smart logikk. Et eksempel er at lamper tennes dersom en bevegelsessensor eller sengesensor registrerer at brukeren står opp på natten. Systemet kan konfigureres at lampen slokkes igjen når sengesensoren registrerer at brukeren er tilbake i sengen eller etter en angitt tid uten registrering av bevegelse.

Er kompatibel med Careline IP 4G og Lifeline Digital.

Varenr. 01420801