Mobil alarmhåndtering

Mobil alarmhåndtering


Med mobil alarmhåndtering kan personalet nemt håndtere alarmopkald fra Tunstall nødkaldesystemer på mobiltelefoner og Smartphones.

Sikker, hurtig og nem betjening

Plejerne kan øjeblikkeligt modtage og håndtere borgernes alarmer. Og med få tastetryk er det muligt at:

  • Acceptere eller afvise alarmer
  • Logge sig ind og ud af prædefinerede alarmgrupper
  • Tilknytte sig systemet som kontaktperson

Alarmer modtages altid – uanset hvad mobilenheden ellers bliver brugt til.

Alarmhåndtering

Alarmer kan accepteres eller afvises. Reageres der ikke på alarmen, vil der efter en prædefineret periode (typisk to minutter) være tidsudløb. Herefter sendes alarmen videre til næste personale i udkaldsplanen.
Ved accept kommer der flere informationer for alarmen – fx borgerens telefonnummer og detaljer om borgerens helbred (diabetes, åndedrætsbesvær etc.). Med blot ét tastetryk kan der ringes tilbage til borgeren.

Fås til både Androidtelefoner og iPhones

Mobil alarmhåndtering er en alarmsoftware, der fås i to udgaver:

  • SwanMobile (baseret på SMS)
  • SwanData (fungerer via WiFi, GPRS, 3G og lign.)

Begge udgaver fungerer på samme måde for brugerne, så forskellen ligger blot i om kommunikationen skal ske via SMS eller data. Alarmsoftwaren er udviklet både til Android og iOS.

Fleksibel alarmhåndtering

På telefonerne kan brugerne selv vælge de alarmgrupper, der skal modtages alarmer fra. Alarmgrupperne defineres i Tunstall systemet og kan fx være geografiske eller inden for plejemæssige områder (stomi, sårbehandling etc.). Til- og framelding foretages hurtigt og nemt direkte på telefonen.

Kontaktperson

Alarmsoftwaren kan benyttes på personlige telefoner, hvor brugerne selv kan logge sig på og af systemet.

Alarmhistorik

Telefonens alarmhistorik kan følges, da de seneste 10 accepterede, afviste og udløbne alarmer (inden for hver kategori) vises på telefonen.

Integration til Google Maps

Når adresseoplysningerne er udfyldt på en borger, bliver de vist direkte i den modtagne alarm. Personalet kan trykke på adressen og øjeblikkeligt få vejvisning viser vejen til stedet, hvor alarmen er sendt fra.

Se produktblad for SwanMobile HER >